Monument Vă stăm la dispoziţie cu informaţii pentru obţinerea ajutorului de înmormântare.

Pe lângă faptul că vă oferim consultanţă, lipsită de orice cost, ne putem ocupa noi de obţinerea acestui ajutor de deces.

Pentru a vă face o idee despre acest ajutor trebuie să ştiţi că este acordat persoanelor decedate, care în momentul decesului, beneficiau de pensie, sau unui membru din familie, care a întreţinut persoana decedată. Ajutorul de înmormântare find decontat deCNPAS în acest caz. De ajutorul de deces mai beneficiază şi şomerii, asigurator find aici instituţia care gestionează bugetul asigurărilor prin şomaj.

Poate beneficia de acest ajutor de deces, un singur membru de familie sau moştenitorul, sau orice altă persoană care a suportat cheltuielile de deces dacă decedatul sa aflat în întreţinerea solicitantului.
Pentru a putea beneficia de acest ajutor, trebuie făcută dovadă cheltuielilor suportate cu ocazia decesului prin factură fiscală. Ajutorul de înmormântare se va fi acordat unei singure persoane.

Cine vă dă acest ajutor?

  • angajatorul, în cazul în care persoana decedată este un salariat,
  • de instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul şomerilor
  • casa de pensii, în cazul pensionarilor

Dacă vi se pare că am putea să vă ajutăm cu mai multe informaţii referitoare la ajutorul de deces, vă rugăm să poftiţi la sediul nostru unde, sperăm noi vă vom lămurii, sau sunaţi-ne oricând pentru a vă consulta telefonic cu noi.

Ceea ce vă mai putem pune la dispoziție este o listă cu
actele necesare obținerii ajutorului de înmormantare:
  • Certificat de Deces în original
  • O copie a Certificatului de Deces (care o puteți face la noi)
  • Actul de identitate al solicitantului în original și copie
  • Un formular tipizat (care îl veți obține de la noi)
  • Carnetul de pensie al persoanei decedate
  • Dovada cheltuielilor cu ocazia decesului (factură fiscala)